A tanév eseményei diákszemmel

skolánkban a diákélet sokszínű. A hagyományok megőrzése mellett a folyamatos megújulásra törekszik.
Szeptember elején az ünnepélyes tanévnyitóval veszi kezdetét egy új, minden diák számára mozgalmas tanév.  A programok megszervezésében a Diákönkormányzat jeleskedik.
legtöbb osztály diákjai decemberben megajándékozzák egymást általuk készített apró dolgokkal. A karácsonyt bensőséges hangulatban ünnepli az iskola.
f.gif (333 bytes)ebruárban farsangi díszbe öltözik az intézmény, s ötletes jelmezekbe a tréfás kedvű diáksereg, hogy így ünnepelje e szép néphagyományt.
inden évben február végén ülésezik a Diákparlament is. Itt először a Diákönkormányzat számol be éves munkájáról, s előterjeszti a jövő évi terveket, melyek ezután megvitatásra kerülnek a jelenlévő osztályképviselőkkel, valamint a résztvevő tantestületi tagokkal.
ár hagyománnyá vált, hogy iskolánk tanulói a szülői munkaközösség által szervezett farsangi báljára színvonalas műsorral készülnek.
árciusban az iskola diákjai színvonalas ünnepség keretében emlékezik meg az 1848-as márciusi forradalomról.

ájus vége a Gáyer túrák ideje, ilyenkor az osztályok tanulói az általuk választott környékbeli természeti értékeket keresik fel.
únius elején a diákok számára sportnapot szerveznek, ez általában közös gyalogtúrát jelent. A tanév utolsó nem mindenki számára örömteli  eseménye a bizonyítványosztás.


Sportélet az iskolánkban

ntézményünk sportélete jelentős: az atlétikától a kézilabdán, kosárlabdán keresztül a tájfutásig vagy akár az aerobicig minden megtalálható. A testnevelők által jól felkészített csapatok és versenyzők rendszeresen részt vesznek a városi, megyei országos versenyeket, ahol kimagasló eredményeket érnek el.
Az iskola tanulói számára rendszeresen balatoni vízi táborozási lehetőséget biztosított, illetve szlovéniai vagy szlovákiai sí táborozási lehetőséget nyújt.


Külföldi kapcsolataink

németet tanuló diákoknak minden évben 10 napos csereüdülést szerveznek az Osztrák  határ mellett fekvő Güssing testvérvárosba, akik itt kamatoztathatják nyelvtudásukat, és megismerkedhetnek a német családok mindennapi életével is.
kelleftea, Celldömölk svéd testvérvárosával  is szoros kapcsolatot tartanak fenn a diákok. Az iskola  tanulói egy hetet tölthettek a káprázatos országban, ahol a sok érdekes kirándulás és az angol nyelv gyakorlása mellett a svéd családok vendégszeretetét is élvezhették.

Iskolánkban működő szakkörök

skolánkban sok szakkör működik, melyek közül mindenki megtalálhatja ez érdeklődési körének megfelelőt. A délutáni foglalkozásokon magas szintű munka folyik, ezt támasztják alá a megyei, országos, versenyeken elért kimagasló eredmények is. Intézményünkben a számítástechnika is az érdeklődés középpontjában áll. Két számítógépes szaktantermünkben 18 illetve 14 számítógéppel, egy-egy szerverrel felszerelt terem várja a tanulókat. Ettől a tanévtől Internet  hozzáféréssel is rendelkezünk, sajnos nem a Sulinet keretein belül. A környezetvédelmi és egészségnevelési szakkör komoly alapot ad tanulóinknak a tiszta egészséges környezet kialakításához, lakóhelyünk természeti értékeinek megőrzéséhez. Bábjátékosaink országos hírnévre tettek szert, jelen vannak minden versenyen, városunk kulturális életét is színesebbé teszi gyakori fellépésük Színjátszó szakkörünk több dramatizált mesét mutatott be. Diszítőművész szakkörünkben a 4-8. osztályos tanulók szövéssel, hímzéssel, kötéssel, gyöngyfűzéssel ismerkedtek, a 4. osztályos tanulók körében nagyon népszerű volt a fonaljátékok készítése. Diákéletünk bemutatása a teljesség igénye nélkül történet, hiszen olyan sok emlékezetes és változatos program teszi és tette színesebbé a mindennapokat, hogy mindet felsorolni lehetetlen, de reméljük e rövid írással sikerült iskolánkról valósághű, megnyerő képet alkotni.