[ vissza  környezet labirint  anyanyelv   számkitaláló  mértékváltás]

Mi lehet a megoldás??! ( Írd be az üres keretbe!)

Mennyi? A nyolc 7-szeresénél 5-tet több!

Melyik az a szám amely a 86 felénél 7-tel nagyobb?

Kati most 7 éves. Hány év múlva lesz háromszor annyi idős, mint most?

Melyik az a szám, aminek negyedrészéhez hozzáadtam 7-et és 16-ot kaptam?

A gondolt szám a legnagyobb kétjegyű számnál   6*7 -tel több!

A gondolt kétjegyű szám számjegyeinek összege 12, az egyesek háromszor többen vannak, mint a tizesek. Melyik lehet a  szám?

Melyik szám hiányozhat?      54, 58, 63, 69, 76, 84, _?_,103, 114, . . .

7  pont

[ vissza  környezet labirint  anyanyelv   számkitaláló  mértékváltás]